Ioonküte

Picture
Mis on?

Ioonkatel on vesikeskküttekatel, mis kasutab küttevee soojendamiseks elektrit. Ioonkatlas liigub elektrivool otse läbi küttevee ning vesi soojeneb elektritakistuse mõjul. Lihtsamalt lahti seletades on ioonkatel tavaline elektrikatel. Vahe teiste elektrikütte kateldega on vaid selles, et puudub täiendavat elektri- koormust tekitav metallist küttekeha. Ioonkatlas soojeneb vesi seda läbiva elektri takistuse mõjul. Sellest ka ioonkatla suurem efektiivsus.

Kuhu ja miks?

Ioonkatel sobib kõikidesse elamutesse, kontoritesse, tootmishoonetesse, kus on välja ehitatud vesikeskkütte torustik. Ioonkatel on sobilik kõikjale, kus soojuse kandjaks on vesi; radiaatorid, vesipõrandaküte, tarbevesi. Ioonkatla kasuks räägivad ka mitmed efektiivsusele ja mugavusele rõhuvad argumendid. Valides õige võimsusega katla, saab sellega kütta pidevalt ka suuri ruume.

Olles sisult tavaline ohutu elektrikatel, millel ka esteetiline välimus, ei vaja ioonkatel paigaldamiseks eraldi katlaruumi. Ioonkatla võib paigaldada sarnaselt gaasikatlaga köögi seinale ega pea seejuures kartma gaasileket. Ka ei vaja katel märkimisväärselt hooldust.
Ioonkatel sobib põhikütteallikaks, kuid teda on võimalik kombineerida kergesti ka teiste kütteliikidega. Ioonkatel on mugav, täiesti ohutu ning ei vaja paigalduseks eraldi ruumi.
Ioonkatla soetusmaksumus on võrreldes teiste katlaliikidega madal ning teistega võrreldes ei vaja märkimisväärset hooldust.

Küttekulu?

Ioonkatla küttekulu sõltub maja soojapidavusest. Hästi soojustatud maja puhul oleme saavutanud energia kulu 8-10 kWh ruutmeetri kohta kuus, kuid vähem soojapidavate majade puhul on küttekulu suurem.

Ohutus ja garantii?

Ioonküttesüsteem on nõuetekohaselt paigaldatuna täiesti ohutu. Katlas ei ole
küttespiraali, põlemiskambrit ega muud soojenevat elementi ning välistatud on
plahvatus- või süttimisoht.

ELEVEN Ioonkütteseadmetel on kahe aastane tootjagarantii.

Tehnilised näitajad ja standardid

Ioonkatel on ette nähtud põhiliselt eramute ja korterbokside ning büroo- ja
ka väike-tootmisettevõtete siseruumide kütmiseks. Katla töö efektiivsus
sõltub soojendatava objekti soojuspidavuse astmest.

Ioonkatel vastab õigesti paigaldatuna järgmiste standardite nõuetele:
EVS-EN 60 335 – 1:2003
Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa1: Üldnõuded
EVS-EN 60 439 – 1:2006
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa1: Täielikult või osaliselt
tüüpkatsetatud koosted.
EN 61140 : 2003
Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele.

Hooldus

Soojuskandjana kasutatakse kas Monoetüleenglükooli või NaCl
lahust (juhtivus 180 – 230 µS +20 ºC juures).
Enne seadme paigaldamist on soovitatav katla maksimaalse
efektiivsuse saavutamiseks mõõta vee takistus. (Selleks palume
pöörduda sertifitseeritud paigaldajate või tootja poole.)
Kasutuses olnud seade on eelnevalt soovitav läbi pesta.
Seadme kasutusea pikendamiseks on soovitatav sõlmida hooldus-
lepingud paigaldajaga.
Garantiiajal võib hooldust teostada ainult paigaldaja.
Rooste tekkimise vältimiseks on lubatud tühjendada seade ainult
hooldustööde läbiviimiseks.
Seadme üldise välja lülitamise korral kauemaks kui üks kuu tuleks
käivitada tsirkulatsioonipumbad vähemalt korra kuus maksimaal-
kiirusel vähemalt üheks tunniks.